Spesialist Klasse (n) Kracht.

Leerkrachten veileder seg i deres klasse (n) Kracht!

Hvordan sorger du for at barn foler seg hyggelige pa skolen? At de har positive folelser om atmosf ren i klassen, deres klasskamre og l reren? Hvordan kan du som skole sorge for at barn foler seg trygge, at de selv kan og ma v re og det l rer av og med hverandre, ikke avhenger av om du er min venn eller venninne!

Beveg deg pa de pijlers av RESPECT-tilpaket innen din egen skole. Kollegaen folger og stotter gruppeprosesser. L r om a se pa ting bak hendelsene, det som mellom elevene spiller, det som ligger under vann.

Vil du ha storre innflytelse pa velbefinnende hos elevene pa din skole? Vil du gjerne bidra til den sosiale sikkerhet og der en koordinerende og veiledende rolle i? Dan er de studiet Klasse (n) Kraft Spesialist noe for deg!

I min rolle fra intern veileder var jeg lengre tid pa jakt etter forbindelsen mellom gruppeprosessen og l ringsprosessen. In my view, a safe pedagogical climate is unrelated to the development of children in the various disciplines. Helt hyppigere merket jeg at gruppeprosessen av gruppedynamikken var et problem for l reren. I den faglige spesialistklasse har jeg l rt a fokusere pa gruppeprosessen og se pa l rerutdanningen i a skape en trygg pedagogisk klima i klassen & # 8221 ;.

De Spesialist Klasse (n) Kraft er noen som dor:

Regie forer pa de pijlers av RESPECT tiltak innen egen skole. Du folger med dine kollegaer i a realisere en sosial trygg og kraftig l rings- og livsklima i skolen og i klassen. Als Klasse (n) Kraft Specialist ser deg til skolen som helhet. Je vertrekpunt is the mission / vision of the school, the core values and the joint agreements. Sammen med din kollega er du her pa banen. Du initierer klassenbesok, gruppebesprekelser, hvor du sammen med kollegaene dine fortsetter a overvake.

Medarbeider stotter og stotter i regjeringen pa gruppeprosesser. Du ser dermed til gruppen som helhet, og pas deretter til individuelle barn. Du lar deg mindre avledere gjennom hva som foregar i forgrunnen, du skal ogsa lete etter hva som skjer i bakgrunnen. Den kraften innen en gruppe er alltid mer enn summen av individuelle personer. Dor en klasse som system a l re a se, far du oversikt over underliggende monstre, ting bak hendelsene. Dette blir det underwaterprogrammet av en gruppe. Du ser pa de ulike bevegelsene hos elevene som pavirker gruppeprosessen. Det er studentene som onsker a bestemme hvordan det gar i en gruppe (de bazen) og det er elevene som horer etter det (de folgere). Den ene kan eksistere ved gratie av den andre. Det a l re a se og veilede. Sammen dette prosessen pavirker slik at en klasse kan vokse til et lag hvor du kan bli hvem du er og sammen er mer enn de som deler.

Systematisk informasjon samler det som gir innsikt i den sosiale sikkerheten til elevene pa skolen. Du l rer informasjonen a analysere og omstille til en hjelpesporsmal og / eller veiledning. Den informasjonen finner sin plass innenfor en faglig veiledningsstruktur.

Insikt har i hvordan l rere i konfrontasjon med elever, deres foreldre og kollegaer hele tiden tar med seg selv. Alt som skjer mellom deg og din omgivelser sier noe om hvordan du (og dermed ogsa en l rer) er sammen. Du tar din selvbilde i alle situasjoner med deg med. Dette betyr dels at du vet hvem du er, hva du kjennetegner som person, din personlighetdynamikk, dine kjerneverdier, din oppbygde overtuigen, dine referanserammer, dine erfaringer, dine folelser, dine kvaliteter etc. Og pa den annen side at du fra dette bevissthet kan dette oversette je begeleidingswerk.

& # 8220; Oppl ringen gir rikelig med plass til a prove og trene, i en fin og hyggelig atmosf re. I tillegg til ferdigheter og verktoy som jeg kan l re meg, kan jeg ogsa l re mer om meg selv. Hvordan er jeg selv i min handel? Fra hvilken dynamikk jobber jeg og hva betyr dette for min tiln rming i coaching? & # 8221;

De fagl rer Spesialist Klasse (n) Kracht.

I forste halvar av utdanningen ligger det spesielt pa personlig mesterskap. Dette er spillet til RESPECT-tilpaket, der i virkeligheten alt om dreier. Ikke endre er det malet, men bevisstgjoring av ditt eget mesterskap og det videreutvikler. Fordi vi gjor dette som en gruppe, l rer du ikke bare deg selv, men ogsa dine medmennesker.

I den veiledende merken at du har ulike mater a oppna og behandle informasjon, sa ma du regelmessig ga utenfor din egen komfortsone for a bedre forsta perspektivet av andre. Dette krever bevisstgjoring av dine egne ‘underwaterprocessen’.

I andre halvar skal du kartlegge flere og flere grupper, du skal trene deg selv nar du ser pa gruppedynamikk og gruppedynamiske prosesser. Hva er de normer av gruppene, hvilke ruller blir tatt i bruk, hvordan ‘gijzelt’ de gruppen seg selv? Hoe forlopen interaksjoner. Hva blir bortsett fra innholdet enda mer uttrukket?

Tussen de motene har jeg kontakt med dine medecursister. Dor mottes med hverandre og l rer a vokse deg mer og mer i din rolle som Klasse (n) Kraft Specialist. Dette betyr at du er i stand til a trene i veiledning av kollegaer, og at du derfor har ambulant tid til a l re dette.

& # 8220; Innenfor studiet er det mange oyeblikk hvor refleksjon er sentralt; selv stilstand og tilbake se hvordan du har handtert ting. Waarin kan du fortsatt l re og hvordan gar du videre. For meg er utdannelsen en stor fest av anerkjennelse av saker som jeg i praksis praktiserer hele dagen med. Det er derfor spesielt praktisk og samtidig blir min personlige ryggsekk og min profesjonelle redskapskiste fylt & # 8221 ;.

Hva kommer det til?

Human Dynamics, Transactionele Analyse, Funksjonell Fluency, Deep Democracy, Nuclear Qualities, Group Dynamics, Communication Model, Talent Development, Class (s) Power, Social Psychology, Coaching, Systemic Work.

Intern Veiledere, Gedragsspecialisten, Leerkrachten som onsker a spesialisere seg og fa muligheten til a v re ambulant for a kunne handtere den sosiale sikkerheten i skolen.

De opbouw van de opleiding.

* Varighet av kurs: Studiet tar 13 dager spredt over 14 maneder. Det er fem blokker av to dager og tre losse dager.

* Antall deltagere: Maks antall deltagere 16.

* Studiebelasting: ga ut av det du 4 & # 8211; 6 timer i uken (utgaende fra 40 skolevekster) er boyd med studie og praksisoppgaver. Den totale belastningen er ca 310 timer og bestar av 104 timer kontakttid; 225 timer selvstudie, supervisie, intervisie, portefolje og praksisoppgaver.

* Registrering: Registrering ved l rerregister blir forespurt (og testing CPION Post HBO-utdanning).

Sted, data og registrering.

Rooster schooljaar 2017/2018: 18 og 19 januar 2018, 8. mars 2018, 12. og 13. april 2018, 24. mai 2018, 5. og 6. juli 2018, 20. september 2018, 8. november og 24. og 25. januar 2019.

Investering.

De studieklasse (n) Kraft Spesialist (inkl. Kaffe / te, lunsj og kurskort, ekskl. Litteratur) er € 3.975,00.

For registrering.

For mer informasjon.

Send en mail til: [email protected] eller ring 06 24190128.

De trenere.

Jeg hjelper skolene / l rerne a folge med pa gruppeprosesser, med som resultat et samfunnsmessig og sikkert klima i klassen og i skolen. Jeg lager her bruk av RESPECT tilpak. Denne metoden er utviklet i praksis og fokuserer pa de syv aspektene som er viktige for a oppna et sosialt kraftfullt og trygt pedagogisk klima i klassen (og skolen).

Mijn Passie er mennesker. Hvem er vi, hvordan vi er, hvordan vi pavirker hverandre og pavirkes. Dette bidrar til at vi blir mer bevisst og kraftigere, og med selvtillit kan livet leve. Fascinerend! Verveelt meg aldri!

Jeg hjelper skolene, l rerne, leder meg pa talentutvikling. Met som resultat: Insikt i dine talenter og sterke punkter, mer effektive, mer energi, mer (selv) tillit, glede i de ting du gjor og oke det selvorganiserende og losningsevne. For bade elevene, l rerne som teamet.

Min passjon er menneskelig potensial! Gjor du det du har det bra med, med mye glede? Dat undersokelser, (her) oppdage, utvikle og gjore. Talent dat blir brukt. Av deg na er 4 boyd pa 100 ar.

Popul re Tags.

Referenties.

Jeg har det veldig mye og imponerende for at du er sa bred og har stor fagkunnskap. I lopet av en vanskelig periode har jeg hatt mye stotte til din hjelp som GZ psykolog. Professional fagkennis, kombinert med oppriktig stotte. Ved a gjenoppta mitt arbeid innen utdanning, kunne jeg bruke din veiledning / coaching godt til det jeg hadde l rt, hadde egentlig ogsa a brukes i praksis av alledag.

Derby er det en pre at du er kjent pa utdanningsomradet. Dette skolearet veileder deg vart team i forbindelse med Human Dynamics. Ogsa der ser jeg din brede know how og opretthet tilbake.

I oktober har jeg trent Menskracht foljt med Jelly. Dor haar kennis, coachende mate a arbeide og alt rom for a gi din egen utvikling er disse to dagene virkelig en fest.

«En fest, en liten to dagers sv rt l rzame ferie!» Denne folelsen har jeg overlevd pa de to dagers treningen Menskracht! I disse to dagene i «det Eksternest» har jeg fatt meg mye bedre a fa vite, jeg kan na benytte mine egne kvaliteter. Dette er noe jeg tidligere ikke absolutt kunne.

I tillegg har jeg fatt mye handvunn i min omgang og kommunikasjon med kollegaer, studenter og foreldre.

Gisteren entusiastiserer de forste skrittene retningen & # 8216; innforing av RESPECT-aanpak & # 8217; i en vanskelig gruppe 5-6 laget.

Jeg har sammen med l rerne laget en plan for tiltak. dus; hva skal vi gjore og hvordan skal vi gjore det? Jeg gikk full energi til hjem! Leerkrachten er entusiastiske over. Folg meg etter din studiedag og v r sikker pa om & # 8216; underwaterprogram & # 8217; kartlegger van de groep. Groetjes, med energi!

Takk for de l rlige og hyggelige dagene vi har hatt sammen med hverandre. Menskracht har gjort meg oppmerksom pa min egen dynamikk og de kvaliteter og falder som horer til. Det har ogsa gjort min menneskeskapte mye bredere. Jeg ser na stadig mer at mennesker og barn virkelig har sin egen dynamikk. Det har l rt meg a v re stille og forstaelig. Ontzettend verdifulle!

Spesielt profesjonelt hvordan du har denne dagoversikten holdt, ved siden av a knytte sammen med underliggende motiver fra meg og kunne zoome inn pa mine kvaliteter. Irritasjoner av andre ble ikke unngatt, men n rmere tatt i betraktning. Mooi fant jeg hvordan vi senere byttet mellom ‘team & # 8211; leerkracht ’til’ de gruppe & # 8211; leerling’. Van enkelte studenter undersokte de fallgruvene i alle situasjoner i klassen. Den oppmerksomheten ble fjernet ved deres for mye til kvalitet, eller en «forsterket» oppforsel, for noen er irriterende for vanskelig. Herved ble det na deres kvaliteter i det lyset satt. Det er verdifulle utviklinger.

Doren har tidligere kjennskap til et fall av talent ved en l rling merke meg at jeg bedre kan hjelpe dem i deres utvikling. Jeg kan gi en positiv tilbakemelding til studenter som gir et bedre klima i klassen eller ved en pa en veiledning. Det er en metode hvor du ikke er klar pa et bestemt tidspunkt, men stadig igjen ma se pa elevene. Heldigvis blir det viktig. Dette gir barn bedre mulighet til a utvikle seg og deres talent for a vokse. Bij de ene leerling verloopt dit vloeiender en makkelijker dan bij de andere, maar wat prettig dat de leerlingen bij wie niet vloeiend verloopt dit een mooie aanpak is die hun recht doet.

De trening ‘de Kracht van Valkuilgedrag’ vond jeg en spesiell dag.

Jelly, du er for meg en verdifull partner i de siste arene, bade for min personlige utvikling, som min teamutvikling og for utviklingen av bestemte grupper av barn pa min skole. Du har vist at du pa mange nivaer er en utmerket og kunnskapsrik samtalepartner. Som coach for meg som direktor og en rekke av mine l rere, som leder av en dag for mitt team og som leder av foreldre med kritiske foreldre.

Da du ogsa viser noe av deg selv og eksempler fra din egen liv, far du mer innhold for alle. Din integritet og den maten du kan gi tilbakemelding pa, medhold i forholdet, finner jeg en spesiell kvalitet!

Disse to dagene har jeg opplevd som oppdagende, inspirerende og motiverende. Det oppdager min egen & # 8220; jeg & # 8221; er ogsa ogsa overraskende og nyskapende. Disse verassingene blir, blant annet, kraftig samarbeid med medarbeiderne og den apne holdning fra kursl reren, Jelly Bijlsma, omgjort til flotte arbeidspoeng, l ringsmal som du tar med til dag to.

I lopet av dagen to l rer du i tillegg til a se pa deg selv ogsa a l re a se hvem, hva og hvorfor andre kollegaer, mennesker er sa, gjor og tenke. Daten er skikkelig!

Inspirerende, praktisk, fantastisk & # 8211; Helemaal glad med dette gavekortet til meg selv! Dank voor het schrijven van Jelly. Petje av! …

‘& # 8230; Den bok leser bra, det er klart, strukturert og er en fantastisk kombinasjon av teori og praksis.

Jeg begynte baken, forst de casussen, der jeg merket at de resultatene som ble oppnadd, fikk meg til a fole meg, spesielt i tilfelle. 3. Ogsa at du i din sluttord ber om det. Det subjektet av boken har det ogsa i seg selv, men en skrijver ma finne de riktige ordene for at det ogsa skal komme inn for leseren.

I tillegg er det doren de mange eksemplene og den klare stilen en bok der du som l rer, jeg er direktor direkte hva har du. Du kan bruke teorien til a bruke selvrefleksjon, mote gruppen pa jobben og lignende.

Det er ogsa en bok som du lett bruker fordi layouten er behagelig, det er papirtrykket og illustrasjoner er en fin tillegg. (det trechtertje van de fysiek-relatieelen! Of de bekende hondjes mbt communicatie) ‘