Rabatt med holdning … og et slot i Gram.

Okologisk landmand og RTEMA 1000 har i fellesskap gjort Gram Slot til et av Danmarks mest kjente oko-merke.

Storken spankulerer around the field after the high tech robot, which mechanically removes weeds in the rows between the budding organic onion and gets the earthquake up to the surface. Koerne spiser danskdyrkede hestebonner i stedet for soja fra markor, der har forstyrret regnskove i Brasil.

Om vinteren blir Gram Slot og byen varmet opp av vann, som i sommeren har blitt lagret med solvarme. Og mange av hustagene er lagt sammen med lokale lergrave.

Since the organic farm Svend Brodersen in 2007 bought Gram Slot and got REMA 1000 with a new co-owner in 2010, the south-German town was transformed into a lighthouse for ecology and the environment. Sammen med slottet og uten slottet. For det handler om mer enn et Gram-spor.

Den vision re Venstre landmand, der oppga en politisk karriere i Kolding Byrad med utsikt mot en mayorpost, holder mote med REMA 1000s kjops- og markedsdirektor Anders Rene Jensen i slottets havestue, hvor de forste gang motte hverandre med Okologisk Landsforening som «Kirsten Giftekniv» .

Now they are back and get a new idea for a organic product in REMA 1000 from Gram Slot.

Det er planer om at Bryggeriet Fuglsang i Haderslev skal fremstille malt av slottets okologiske bar. Det kan jeg hende komme pa hyllen hos REMA 1000 som ol fra Gram Slot.

Okologisk rapsolie is, in turn, a product that will not be able to come through slotsporten. For nar de oljeholdige fro fra rapsen har ramt marken, sa kan bare plantegifte fa dem unna igjen.

Heller ikke gris med tre hjerter i den nye statlige dyrevelfermarken vil straks bare stikke frem med Gram Slot som sender pa pakken. For so far, it is the cows and marks that Svend Brodersen has professional knowledge to drive, so that the products can be made sufficiently competitive.

Drommen om a forandre og fa et prosjekt for livet forte gteparret Sanne og Svend Brodersen til Gram slot, som hadde ligget tomt i 25 ar og hadde v rt eid av slekt Brockenhuus-Schacks gjennom 300 ar.

With a so-called «sleeping partner» bought they the due castle with a corresponding 450 hectares of land, which were partially rented out to the Aarstiderne. Prisen var 90 mio. kr.

& # 8211; We had an ambition to achieve better coherence between family and work life. Samtidig vil vi gjerne med eksempler vise hvordan man kan gjore verden til et bedre sted for natur, dyr og mennesker. Som politiker vil man gjerne gjore en forskjell gjennom holdninger. Menn som landmand gjor det gjennom sine handlinger, sier Svend Brodersen.

Therefore, it was a great acknowledgment for Sanne and Svend Sanne Brodersen, when the food minister Mette Gjerskov in 2010 – same year the alliance with REMA 1000 was born & # 8211; valgte Gram Slot, da hun skulle vise sine EU-kolleger et eksempel pa fremtidens jordbruk: en okologisk landbruk, where sustainability, experience economics and local job creation go hand in hand.

Utover landbruket fungerer slottet som kurs- og konferencested og driver gourmetrestaurant og hotellfunksjon. In addition, there are many concerts and much more.

Menneskeparteret Brodersen har ansvaret for jordbruk og de mange ulike arrangementene som er knyttet til slottet, det er Anders Rene Jensen og hans ansatte i Reitan / REMA 1000, which through consumer insights ensures product development and marketing of the raw materials that become products pa REMA 1000s butikshylder.

& # 8211; Da jeg i 2009 for forste gang satte meg inn i min bil for a kjore til Gram, visste jeg ingenting om slottet og landbruget. I had just got an address of the Organic Society and another brand talk about ecology. Men jeg n rte na ikke de store forhapninger. For jeg ble flere ganger satt sammen med leverandorer som ikke kunne levere mengden og den stabile kvaliteten vi krever som landsd kkende dagligvarekjede, forteller Anders Rene Jensen.

Dengang var det 180 butikker i kjede. Na er det knapt 300 butikker.

Gram Slot hadde selv hyret Okologisk Fodevareradgivning, som leverte analysene og radgivningen til Gram Slots valg av samarbeidspartner. Pa den bakgrunn var det klart for Svend Brodersen, pa REMA 1000 med sitt store fokus pa okologi, var den riktige samarbeidspartneren.

& # 8211; Vi ville gjerne ha det pa Hr. og fru danmark. It is important that there is a connection between high quality and reasonable price, says Svend Brodersen, who by self-perception had experienced the quality of freshness in his new local REMA 1000 in Kolding, where he also knew the merchant.

Modet i vinterstuen pa Gram Slot overbeviste Anders Rene Jensen om at Svend Brodersen og Gram Slot var en serios samarbeidspartner. In addition, good communication skills were Svend out of farm family, who had had dairy cows through three generations and driven farming since he was young. Selv hadde Anders som ung passet gris for naboen pa Midtsj lland.

& # 8211; It is quite clear that it is a bit of a contradiction that a slot and a discoun shop will start a strategic cooperation on organic food. Men vi deler noen grunnholdninger til okologi og mat. We have a common goal of spreading ecology and making it available to all of Denmark’s population through our stores and at prices where everyone can join, says Anders Rene Jensen.

Gram Slot og REMA 1000 har en felles visjon om at samarbeidet handler ikke bare om a selge produkter.

& # 8211; Vi inviterer bade ansatte og kunder til a besoke slottet for a gi dem et innblikk i produksjonen. For a se hvordan dyrene trives, og hvordan et moderne okologisk landbruk fungerer. Through the visits, we also get input for new products, says Anders Rene Jensen.

Med den siste omleggingen av ytterligere 1000 hektar til okologi og noe n r en fordobling av antall malkekv g vil Gram Slot og REMA 1000 i 2018 sette turbo pa produktutviklingen.

& # 8211; Visionen er a skape unikke produkter, og at kunden kan folge dem bokstavelig talt fra jord til bord. That’s it, we’ve started, and it’s important that everyone gets it to see and can afford to buy ecology, says Svend Brodersen.

Etter at melk, mel og grot som noe av det forste fra slottet hadde kommet pa hyllene i REMA 1000 i 2010, ble det i september samme ar holdt Rigsmode pa slottet, hvor kjopere fra alle REMA 1000 butikker ble samlet.

& # 8211; Festen gikk over alt forventning. Og det var henne, pa tanken om a bli medeier av slottet ble fodt. Var norske eier Odd Reitan, som var med til festet, var meget begejstret for slottet og ga senere gronn lys for a skyte penger i Gram Slot, slik at vi kunne utvikle forretningen og samarbeidet uten a bli forstyrret av fremmede kapitalinteresser. Landbruk er en langsiktig investering, sier Anders Rene Jensen.

Landmand Svend Brodersen (51 ar), og kjops- og markedsdirektor Anders Rene Jensen, 49 ar, i havestuen pa Gram Slot, hvor de motte hverandre for forste gang i 2009. Siden har REMA 1000 blitt medeier av GRAM Slot. Bilder: Flemming Effersoe.

Svend Brodersen jeg en mark med log.

& # 8211; Grundl ggende betyr rabatt med holdning, at vare varer selges til lav pris men med klare holdninger og krav pa produktets kvalitet og pavirkning pa mennesker og miljo, sier Anders Rene Jensen og legger til: & # 8211; Var holdning er at det ikke ma v re dyr a handle ansvarlig.

& # 8211; Med nesten 300 butikker over landet har vi stor innflytelse pa mange menneskers liv gjennom de produktene vi tilbyr. We therefore have a natural responsibility to ensure that these products are in order and have a high quality in relation to aspects such as taste, nutritional content, climate and environment.

& # 8211; Jeg REMA 1000 jobber vi hele tiden pa a fremme bl.a. okologi, etisk handel og b redygtig produksjon. Where it is possible, we choose Danish suppliers both because of. smak og kvalitet, men ogsa av hensyn til miljoet.

Anders Rene Jensen.

Gram Slot og REMA 1000s holdning til okologi og maten er klar: Okologi skal gjores tilgjengelig for alle til priser hvor alle kan v re med.

Gram Slot, som er smukt plassert i Sonderjylland, har mer enn 20 ars erfaring i omradet, og driver det okologiske jordbruk pa totalt 2.100 hektar og 600 malkekoer.

Slottet is today one of Denmark’s largest organic farms.