Moderne Design av Resonant Edge-Slot Array Antenner.

Bedre antenner kan utformes til lavere pris.

Resonant kant-spor (slotted-waveguide) array antenner kan na utformes veldig noyaktig etter en moderne beregningsmessig tiln rming som folges for noen andre mikrobolge komponenter. Denne moderne tiln rmingen gjor det mulig a designe overlegen antenner til lavere pris enn tidligere.

Hittil har fysisk og ingeniorkunnskap om resonant edgeslot array antenner forblitt umodne siden de ble introdusert under andre verdenskrig. Dette skyldes at til tross for sin mekaniske enkelhet, hoy palitelighet og potensial for drift med hoy effektivitet, er den elektromagnetiske oppforelsen av resonant kantlasantenner sv rt komplekse. Fordi ingeniordesignformler og kurver for slike antenner ikke er tilgjengelige i den apne litteraturen, har designere blitt tvunget til a implementere iterative prosesser for fremstilling og testing av flere prototyper for a utlede designdatabaser, hver unike for en bestemt kombinasjon av driftsfrekvens og sett med bolgelederror dimensjoner. Den dyre, tidkrevende naturen til disse prosessene har hemmet bruken av resonant kant-slot antenner. Den nav rende moderne tiln rmingen reduserer kostnadene ved a gjore det unodvendig a bygge og teste flere prototyper. Som en ekstra fordel, gir denne tiln rmingen en evne til a designe en rekke spor som har forskjellige dimensjoner for a avta antennelysningen for a redusere amplitudene av uonskede sidelober. Hjertet i den moderne tiln rmingen er bruken av den nyeste kommersielt tilgjengelige mikrobolgekonstruksjonsprogramvaren, som implementerer finite-element modeller av elektromagnetiske felt i og rundt bolgeledere, antenneelementer og lignende komponenter. I stedet for a bygge og teste prototyper bygger man en database og konstruerer designkurver fra resultatene av beregningsmessige simuleringer for sett med designparametere.

Figuren viser en resonant edgeslot antenne utformet etter denne tiln rmingen. Avtalt for bruk som en del av et radiometer som opererer med en frekvens pa 10,7 GHz, ble denne antennen produsert fra dimensjoner som er definert utelukkende av resultater av beregningsmessige simuleringer. Den endelige utformingen ble funnet a v re godt optimalisert og a gi ytelse som oversteg det som i utgangspunktet var nodvendig.