Graven som nesten var.

Gruppefoto av PNRP 16 mannskapet.

Av: Akacia Propst, 2016 Medlemsstottet fellesskap.

I sommer fikk jeg muligheten til a jobbe som gravleder i Petra North Ridge Project (PNRP) i Petra, Jordan. Petra North Ridge Project (Facebook Side), med regissor av Dr. Megan Perry og Dr. Tom Parker, bestar av utgravning av to forskjellige typer strukturer som ligger pa Petra’s North Ridge. Disse inkluderer Nabataean innenlandske strukturer og Nabataean akselgraver, som ligger ved siden av hverandre. Min tid med Petra North Ridge Project var min forste gang pa bioarkaeologisk utgravning og forste gang jeg besokte Jordan. Min tid i Petra viste seg a v re en utrolig opplevelse. Det Medlemsstottede fellesskapet tildelt av ASOR ga kritisk okonomisk stotte som tillot meg a v re medlem av Petra North Ridge Project, som jeg er veldig takknemlig for.

Denne sesongen utgravde gravpersonalet tre Nabataean-skaftgraver. Jeg ble tildelt til a v re gravleder for en av de to gravene som ble gravet i omrade F & ndash; F2. Petra’s North Ridge er fylt med akselgraver som forst og fremst ble brukt fra 1. arhundre f.Kr. gjennom 1. arhundre e.Kr. Gravene i omrade F ble valgt for sin plassering utenfor Petra & s gamle bymurer, bygget tidlig pa 2. arhundre e.Kr., som loper langs nordkanten. Et av vare undersokelsessporsmal denne sesongen var om Nabataean-akselgravene som ligger utenfor bymurene, fortsatt ble brukt etter den romerske anneksjonen av Petra i 106 e.Kr. Romerne hadde strenge forbud mot gravplass som ligger innenfor byens grenser. Gravene utenfor bymuren ville imidlertid ikke teoretisk v re underlagt disse forskriftene.

Utsikt fra Tomb F2.

F2 Crew Working.

Klipp inn i Petraens naturlige berggrunn, gravene er en interessant arkeologisk enhet i seg selv. Hundrevis av ar har skapt interessante, unike og fantastisk frustrerende stratigrafiske lag skapt av bade naturlige og menneskeskapte aktiviteter som skjedde over arhundrer, og som gradvis fylte gravene & rsquo; kamre og inngangsskakter. Utgravning av akselgravene krever derfor forsiktig utgravning av akselen og gravfyllingen for noen gravfunksjoner kan utgraves. Pa grunn av dette er du aldri helt sikker pa hva du skal finne.

Dette aret viste seg a v re en interessant sesong for gravpersonalet. Etter hvert som ukene utviklet seg, ble det avslort at to av tre gravgravene ikke hadde blitt fullfort i antikken og dermed ikke inneholdt noen gravaksler eller gravninger. Dette inkluderte F2. Selv om det var tom for menneskelige gjenstander for bioarkaeologisk analyse, viste disse graver seg a v re uvurderlig for informasjon om gravkonstruksjonen. Verktoymerker igjen pa kammerveggene og gulvet i F2 markerte konstruksjonsprosessen der konstruksjonen pa to mulige lokuli og en mulig gravaksel begynte, men ble aldri ferdig. Utgravning av det aller siste stratigrafiske laget i F2 viste imidlertid at F2 ikke var helt blottet for menneskelige gjenstander til tross for sin uferdige tilstand.

Meg selv ser pa grav i F1.

I det nedre stratigrafiske laget av en groft kuttet inn i fjellet i F2’s kammer, avslorte utgravning et par patellae (knelaser) og et utvalg karpeller og phalanges. I tillegg til de menneskelige gjenstander viste seg det stratigrafiske laget seg a v re uregelmessig inneholdende keramikk som daterte arhundrer senere enn flertallet av keramikksamlingen funnet i graven. I lys av disse funnene begynte vi a referere til F2 som den nesten-kanskje graven. Selv om det ikke er sannsynlig at F2 var helt ferdig eller brukt som et riktig begravelsessted, viste det seg seg a v re full av interessante data likevel.

Jeg vil aldri glemme min tid pa Petra North Ridge Project. Jeg er evig takknemlig for a ha hatt muligheten til a mote og jobbe med alle ansatte, studenter og lokale arbeidere som jobbet sammen for en vellykket sesong. Jeg er ogsa takknemlig for ASOR for a gjore denne opplevelsen mulig gjennom det medlemsstottede fellesskapet.

Akacia Propst er en annenarsmesters student i Antropology Department ved East Carolina University som arbeider med Dr. Megan Perry. Propsts mastergradsoppgave bestar av en paleodemografisk studie av dodelighetsmonstre i 1. arhundre f.Kr. / AD Petra ved hjelp av sementokronologi.

Alt innhold som tilbys pa denne bloggen, er kun til informasjonsformal. De amerikanske skolene for orientalsk forskning (ASOR) gir ingen uttrykk for noyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon pa denne bloggen eller funnet ved a folge noen linker pa denne bloggen. ASOR vil ikke v re ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i denne informasjonen. ASOR er ikke ansvarlig for tap, skader eller skader pa displayet eller bruk av denne informasjonen. Meningene som uttrykkes av bloggere og de som gir kommentarer, er deres alene, og gjenspeiler ikke ASORs meninger eller noen medarbeider derav.