Borgernes slot.

Etter den andre butikkvaren i 1795 ble et nytt rad og domshus oppfort pa Nytorv. Bare 60 ar siden ble tanken om et nytt stort og representativt radhus luftet. Arkitekten Martin Nyrop was chosen for the task, and in 1905 the present town hall was finished.

Kobenhavns radhus i flammer. Folk er jeg panik. Nederst ses fanger fra arresten bli bragt i bort. Ogsa barnaene fra Vajsenhuset, der ligger til hoyre for Radhuset, blir i mange rekkevidde sikret.

Det femte radhus.

I 1795 ble den gamle middelaldersbyen for andre gang innen samme arhundre rammet av en voldsom brandkatastrofe. Ogsa dette gang ble radhuset flammernes bytte. I dag framgar radhusets placering som en afm rkning pa Nytorv, which shows the building’s floor plan.

10 ar efter branden ble oppforelsen av byens femte radhus innledet under ledelse av tidens forende arkitekt, C. F. Hansen. Den unge arkitekten sto samtidig for gjenoppbygningen av Christianssborg Slot, der var nedbr ndt aret for Radhuset.

En ny plassering.

The new town hall, which also came to accommodate the state domicile, was not built on the foundation of the former town hall. Sandsynligvis fordi det var for fa muligheter for utvidelser. Videre fryktet mann, ved flammerne ved en evt. ny brand would be able to jump from one end of the square to the other via the town hall if it was previously located in the center of the square. En stor apen plass ville kanskje kunne bremse ildens h rgen.

Bystyret therefore decided to use a larger ground that came up to Nytorv, to the fifth town hall. Hennes hadde det kgl. Vajsenhus ligger siden branden i 1728. Men ogsa det var blitt flammernes bytte under 1700-tallets andre butikk brandkatastrofe.

Byens femte radhus under oppforing, mens torvehandlen foregar pa Nytorv. Foto: Kobenhavn for og na.

I juli 1815 ble det nye Rad- og Domshus innviet. Bygningen kunne med sine v ldige stolper minne om et romersk tempel. Under frontonen sendte de gamle ordene fra Jyske Lov «Med Lov skal man Land bygge» deres tydelige beskjed til byens borgere.

Sukkenes bror.

De til «Sukkenes broer» – en i hver sin ende av Slutterigade – forte fra Rad- og Domhuset til byens fengsel. It was erected on the ground where the city’s detention house had been lying until the fire in 1795. Thus it became clear that the town hall had its own arrest.

Med opforelsen av Rad- og Domhuset, there was also broken with the tradition that in the town hall was a public pub.

Vore dager radhus.

I 1873 ble tanken om, at bystyret skulle v re herre jeg eget hus, luftet forste gang. Ikke alene begynte det a knibe med plass i C. F. Hansens Rad- og Domshus. Men det var heller ikke den typen bygning, Borgerrepresentasjonen onsket som ramme om byens stadig voksende representative forpliktelser.

There should go 19 years, before architect Martin Nyrop got green light to construct the building that would be the sixth in the row of Copenhagen townhouses. 19 ar hvor sagen forst syntes glemt, then needed through architectural competitions and heated discussions in the Borger Representation.

Arkitekt Martin Nyrops verk.

Jeg 1905 – 32 ar etter at radhussagen forste gang kom pa den politiske dagsorden – stod for dagens monumentale radhusbygning ferdig. En bygning, hvor arkitekten hadde inspirert av den verdslige italienske renaissancearkitekturen og 1500-tallets danske bygningsarkitektur, som han hadde tolket i sin helt egen mate.