4 mater du kan hjelpe kulturarv.

Kulturarven spiller en aktiv rolle i menneskers hverdag. Det er en mate for folk a uttrykke seg, men det forbinder oss ogsa. Selv om vare kulturer, vart sprak, var religion eller var etnisitet kan v re sv rt forskjellige, er det visse elementer i kulturarven som fungerer som beroringsbriller som bringer oss sammen. Beskytt alt som kan virke skremmende. Du kan tenke pa deg selv, og hva kan jeg gjore? Jeg er ikke en ekspert pa dette feltet. & Rdquo;

Fagfolk innen arkeologi, kulturarv og historie arbeider hardt for a hjelpe de utenfor disse omradene, se verdien av kulturarven. Programmer som ASORs kulturarvsinitiativer (CHI) har forsokt a gjore dette ved a fremheve hva som skjer i Syria og i Nord-Irak. ASOR CHI prosjektleder Allison Cuneo sier at den storste hindringen er a fa fakta og bringe nyheten til mennesker rundt om i verden. Cuneo sier det er viktig a demonstrere den store odeleggelsesgraden for a motivere mennesker, som ikke er akademiske yrker, a bli forn rmet, rasende, og til slutt ta handlingen.

Vi som turister, entusiaster og dagligdags mennesker trenger a investere i vern av kulturarven. Donasjon til organisasjoner som CHI er alltid velkommen, men kan ikke v re et alternativ for alle. Nedenfor er fire mater du kan hjelpe den pagaende kulturarvskrisen i Syria, Nord-Irak og over hele verden.

Hold deg informert.

Det forste trinnet er a forsta hva som skjer.

Visste du at ISIL har brent boker fra biblioteker og odelagt antikviteter fra museer? Visste du at fra januar 2015 viste en analyse av 740 arkeologiske steder en okning pa 26,9% mellom krigsforfolgelse og krigsrelatert plage?

Senere i juli 2016 ble Nasjonalmuseet for Aleppo alvorlig skadet av beskj ring, og DGAM oppdaget flere store plundertunneler pa Tell Taban i Al-Hasakah Governorate. Du kan lese hele rapporten her.

Skader pa utsiden av National Museum of Aleppo og ueksploderte mortelskall (DGAM, 13. juli 2016)

Med sa mye informasjon der ute, er det vanskelig a vite hva som er ekte og hva som er propaganda. ASOR CHI kammer gjennom all informasjon og nyheter, bekrefter den, og samler den sammen i Weekly Reports. Du kan ogsa holde deg informert ved a folge anerkjente nyhetskilder og andre organisasjoner som arbeider for a beskytte kulturarven.

Bli advokat.

Hjelp ASOR CHI og andre organisasjoner ved a snakke om problemene. For noen mennesker kan odeleggelsen av kulturarven v re ute av syne, ute av tankene. Andre kan ikke engang v re klar over all skade som har blitt gjort. Ved a snakke om det, kan du hjelpe andre a holde seg informert. Legg inn om det pa sosiale medier! Nye artikler og informasjon om krisen blir loslatt hele tiden. Folg eksperter, del og engasjere med sine innlegg. Som Cuneo sa, er den storste hindringen a fa informasjonen der ute. Bidra til informasjonsdelingsnettverket. Diskuter nyheten med andre, og bli en del av gruppen pa jakt etter en losning.

Bli politisk engasjert.

Skriv til senatorer og kongressmedlemmer (eller tilsvarende hvis du er utenfor USA) for a kreve sterkere lover for beskyttelse av kulturarven, ikke bare i USA, men ogsa internasjonalt. Slike lover kan inkludere begrensning av import av objekter som har blitt plukket eller ulovlig tatt fra krigssoner og konfliktomrader.

ASOR CHIs akademiske direktor, Michael Danti, vitnet for kongressen om plundring og handel med antikviteter og alvorlighetsgraden av skaden pa kulturarven som et resultat av konflikten. Selv om han er ekspert pa sitt felt og hadde ore til senatorer og kongressmedlemmer fra hele USA, er han bare en stemme. Kongressen, til slutt, er der for a representere synspunkter og onsker av dets bestanddeler. Med andre ord: deg. Den eneste maten de vil vite hvordan du foler er om du kommer ut til dem og stemmer med din mening.

Som nevnt er dette ikke et alternativ for alle, men hvis det er et alternativ for deg, vennligst se pa det. Eventuelt belop vil hjelpe fagfolk a fortsette a beskytte og bevare kulturarv og gjenstander. Du kan donere til organisasjoner som ASOR Cultural Heritage Initiatives, ICOMOS, s h i r & # 299; n, og andre som jobber hardt for a dokumentere kulturarvskader og hjelpe syriere og irakere til a beskytte og bevare deres arv.

Kulturarven er det n rmeste vi ma reise pa. Du kan bruke kulturarven til a forbinde med tidligere generasjoner og med noen som du aldri vil kunne mote. Hvis denne skaden fortsetter ukontrollert, vil vi miste mer enn bare bygninger og gjenstander. Vi vil miste var forbindelse med tidligere generasjoner.

Alt innhold som tilbys pa denne bloggen, er kun til informasjonsformal. De amerikanske skolene for orientalsk forskning (ASOR) gir ingen uttrykk for noyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon pa denne bloggen eller funnet ved a folge noen linker pa denne bloggen. ASOR vil ikke v re ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i denne informasjonen. ASOR er ikke ansvarlig for tap, skader eller skader pa displayet eller bruk av denne informasjonen. Meningene som uttrykkes av bloggere og de som gir kommentarer, er deres alene, og gjenspeiler ikke ASORs meninger eller noen medarbeider derav.